D6RA

Produktët në faqe:
Gjetur nga VALEO D6RA168
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.2, Madhësi A [ mm ] : 82.5, Madhësi B [ mm ] : 26, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 2, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA92
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.2, Madhësi A [ mm ] : 82.50, Madhësi B [ mm ] : 19.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA82
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.1, Madhësi A [ mm ] : 82, Madhësi B [ mm ] : 20, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA22
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.1, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : 16.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 0, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA112
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.70, Madhësi A [ mm ] : 66, Madhësi B [ mm ] : -1, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 10, 11, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA133
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.1, Madhësi A [ mm ] : 66.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 4, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 4, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA109
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.40, Madhësi A [ mm ] : 65.80, Madhësi B [ mm ] : -5.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 10. 11. 12. 13, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA109
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.4, Madhësi A [ mm ] : 65.80, Madhësi B [ mm ] : -5.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 10.11.12.13, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA48
Kategori: Motorino Replacement for: Delco
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 0.7, Madhësi A [ mm ] : 68, Madhësi B [ mm ] : 17, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Rrotuluesi i motorinos : CW
Gjetur nga VALEO D6RA92
Kategori: Motorino Replacement for: Delco
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.2, Madhësi A [ mm ] : 82.00, Madhësi B [ mm ] : 17.00, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW