Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Magneton
T. [ mm ] : 0.80, O.D [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 20.00, I.D [ mm ] : 5.3
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
W. [ mm ] : 18.00, T. [ mm ] : 15.30, L. [ mm ] : 23.00
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
W. [ mm ] : 20.20, T. [ mm ] : 16.00, L. [ mm ] : 23.60
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
W. [ mm ] : 24.00, T. [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 16.20
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
W. [ mm ] : 20.00, T. [ mm ] : 15.00, L. [ mm ] : 20.40
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: