Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Magneton
L. [ mm ] : 20.00, I.D [ mm ] : 5.3, T. [ mm ] : 0.80, O.D [ mm ] : 10.00
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
L. [ mm ] : 23.00, W. [ mm ] : 18.00, T. [ mm ] : 15.30
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
L. [ mm ] : 23.60, W. [ mm ] : 20.20, T. [ mm ] : 16.00
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
L. [ mm ] : 16.20, W. [ mm ] : 24.00, T. [ mm ] : 20.00
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
L. [ mm ] : 20.40, W. [ mm ] : 20.00, T. [ mm ] : 15.00
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: