Kategori: Bokolla prej gome të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Delco
    W. [ mm ] : 16.70, H. 1 [ mm ] : 7.00, L. [ mm ] : 21.80, H. [ mm ] : 16.20
    Kategori: Bokolla prej gome të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Valeo
    Kategori: Bokolla prej gome të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: