Kategori: Bokolla prej gome të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Delco
    H. 1 [ mm ] : 7.00, H. [ mm ] : 16.20, L. [ mm ] : 21.80, W. [ mm ] : 16.70
    Kategori: Bokolla prej gome të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Valeo
    Kategori: Bokolla prej gome të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: