Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12,57, i jashtëm 1 [ mm ] : 16,56, lartësi [ mm ] : 11,50
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 11,07, i jashtëm 1 [ mm ] : 13,60, lartësi [ mm ] : 14,00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12,07, i jashtëm 1 [ mm ] : 16,12, lartësi [ mm ] : 16,00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12,57, i jashtëm 1 [ mm ] : 16,55, lartësi [ mm ] : 18,00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 40,12, i jashtëm 1 [ mm ] : 48,04, lartësi [ mm ] : 10,50
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 40, i jashtëm 1 [ mm ] : 48, lartësi [ mm ] : 10.5
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12,56, i jashtëm 1 [ mm ] : 16,55, lartësi [ mm ] : 14,00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12,57, i jashtëm 1 [ mm ] : 16,55, lartësi [ mm ] : 15,80
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.06, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.11, lartësi [ mm ] : 14.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch