2 Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

Gjetur nga POWERMAX 1013092
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.57, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.56, lartësi [ mm ] : 11.50
Gjetur nga POWERMAX 1013092
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.57, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.56, lartësi [ mm ] : 11.50
Gjetur nga POWERMAX 1013092
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.57, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.56, lartësi [ mm ] : 11.50
Gjetur nga BOSCH 1000301021
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 11.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 13.60, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga BOSCH 1000301021
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 11.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 13.60, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga BOSCH 1000301021
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 11.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 13.60, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga DELCO 19024508
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.12, lartësi [ mm ] : 16.00
Gjetur nga DELCO 19024508
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.12, lartësi [ mm ] : 16.00
Gjetur nga DELCO 19024508
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.12, lartësi [ mm ] : 16.00
Gjetur nga POWERMAX 1012340
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.57, i jashtëm 1 [ mm ] : 16.55, lartësi [ mm ] : 18.00