95 Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

Gjetur nga POWERMAX 1011951
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 11.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 13.60, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga POWERMAX 1011951
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 11.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 13.60, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga POWERMAX 1011951
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
i brendsh. 1 [ mm ] : 11.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 13.60, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga FIAT 9956667
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 14.06, i jashtëm 1 [ mm ] : 18.03, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga FIAT 9956667
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 14.06, i jashtëm 1 [ mm ] : 18.03, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga FIAT 9956667
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 14.06, i jashtëm 1 [ mm ] : 18.03, lartësi [ mm ] : 14.00
Gjetur nga FIAT 8997795
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 19.11, i jashtëm 1 [ mm ] : 23.08, lartësi [ mm ] : 9.80
Gjetur nga FIAT 8997795
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 19.11, i jashtëm 1 [ mm ] : 23.08, lartësi [ mm ] : 9.80
Gjetur nga FIAT 8997795
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
i brendsh. 1 [ mm ] : 19.11, i jashtëm 1 [ mm ] : 23.08, lartësi [ mm ] : 9.80
Gjetur nga WAI / TRANSPO 62-99500
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
i brendsh. 1 [ mm ] : 12.07, i jashtëm 1 [ mm ] : 15.05, lartësi [ mm ] : 15.00