Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 14.5, L. [ mm ] : 85.00
  Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 14.25, L. [ mm ] : 85.30
  Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 3.70 , L. [ mm ] : 7.00
  Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 15.70
  Kategori: Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: