Boshti i ingranazheve i makinës së rrymës së vazhduar

Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 46.30, O.D. 2 [ mm ] : 25.40, Boshte [ mm ] : 12.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 64.00, L.2 [ mm ] : 14.00
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 47.50, O.D. 2 [ mm ] : 26.00, Boshte [ mm ] : 12.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 64.00, L.2 [ mm ] : 15.30
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 46.20, O.D. 2 [ mm ] : 25.40, Boshte [ mm ] : 11.00, Rrotullim : ACW, Gjatësi [ mm ] : 62.00, L.2 [ mm ] : 12.20
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 53.00, O.D. 2 [ mm ] : 25.50, Boshte [ mm ] : 12.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 73.00, L.2 [ mm ] : 20.70
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 58.20, O.D. 2 [ mm ] : 25.30, Boshte [ mm ] : 12.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 71.80, L.2 [ mm ] : 18.80
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 53.00, O.D. 2 [ mm ] : 26.00, Boshte [ mm ] : 12.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 71.70, L.2 [ mm ] : 19.00
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 11, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 40.30, Boshte [ mm ] : 10.30, Gjatësi [ mm ] : 61.40
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, O.D. 2 [ mm ] : 34.30, Boshte [ mm ] : 10.30, Gjatësi [ mm ] : 61.40
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 53.10, O.D. 2 [ mm ] : 29.30, Boshte [ mm ] : 14.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 73..00, L.2 [ mm ] : 19.70
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ mm ] : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 59.50, O.D. 2 [ mm ] : 35.00, Boshte [ mm ] : 14.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 74.60, L.2 [ mm ] : 18.00