Kategori: Dado të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 4.80, dc. [ mm ] : 11.50
    Kategori: Dado të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 5.00
    Kategori: Dado të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: