Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M8x1.25
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso