Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
T. [ mm ] : 5.90, Thread [ mm ] : M6x1.0, O.D [ mm ] : 13.40
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
T. [ mm ] : 5.40, O.D [ mm ] : 11.90
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
O.D [ mm ] : 9.90
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
T. [ mm ] : 3.20 , O.D [ mm ] : 7.80
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
T. [ mm ] : 9.20, O.D [ mm ] : 14.10
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
T. [ mm ] : 7.80 , O.D [ mm ] : 13.80
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
I.D [ mm ] : 9.00 , O.D [ mm ] : 14.50
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
T. [ mm ] : 4.70 , O.D [ mm ] : 11.60
Kategori: Dadot e bazamentit të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: