Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 5.10, dc. [ mm ] : 16.00, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, m.1 [ mm ] : 4.40, dc. [ mm ] : 10.00, s.1 [ mm ] : 7.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, m.1 [ mm ] : 4.40, dc. [ mm ] : 10.00, s.1 [ mm ] : 7.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, m.1 [ mm ] : 4.40, dc. [ mm ] : 10.00, s.1 [ mm ] : 7.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 4.00, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 4.00, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e kapakëve plastikë të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 4.00, s.1 [ mm ] : 13.00