Kategori: Dadot e kondensatorëve të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
  d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 8.00
  Kategori: Dadot e kondensatorëve të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
  d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 8.00
  Kategori: Dadot e kondensatorëve të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
  d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 8.00
  Kategori: Dadot e kondensatorëve të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
  Kategori: Dadot e kondensatorëve të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: