Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for:
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 11.90, H.1 [ mm ] : 5.40
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 9.90
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for:
d. [ mm ] : M4x0.7, m.1 [ mm ] : 3.20, O.D.1 [ mm ] : 7.80 , H.1 [ mm ] : 3.20
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 9.00, O.D.1 [ mm ] : 14.10 , dc. [ mm ] : 14.00, H.1 [ mm ] : 9.20, s.1 [ mm ] : 12
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 13.80 , H.1 [ mm ] : 7.80
Kategori: Dadot e përforcuesit Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 9.00 , O.D.1 [ mm ] : 14.50