Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 7.90, Thread [ mm ] : M14x1.5
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 7.90, Thread [ mm ] : M14x1.50
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 7.90, Thread [ mm ] : M14x1.5
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
T. [ mm ] : 7.90, Thread [ mm ] : M17x1.25
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
T. [ mm ] : 7.90, Thread [ mm ] : M17x1.25
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
T. [ mm ] : 7.90, Thread [ mm ] : M17x1.25
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Hitachi
T. [ mm ] : 11.05, Thread [ mm ] : M16x1.5
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Magneti Marelli
T. [ mm ] : 7.80, Thread [ mm ] : M17 x 1.5
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Mitsubishi
d. [ mm ] : M16x1.5, T. [ mm ] : 8.00, s. [ mm ] : 24.00
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Mitsubishi
d. [ mm ] : M16x1.5, T. [ mm ] : 8.00, s. [ mm ] : 24.00