Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 13.30, O.D.2 [ mm ] : 9.00, H.1 [ mm ] : 8.30
Gjetur nga AS-PL UD40633SRS
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 5.40, O.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.2 [ mm ] : 11.00, H.1 [ mm ] : 10.00
Gjetur nga DENSO 028065-0300
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 9.50, O.D.2 [ mm ] : 9.00, L.1 [ mm ] : 30.00
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 12.70, O.D.2 [ mm ] : 8.80, L.1 [ mm ] : 27.30
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 12.70, O.D.2 [ mm ] : 8.80, L.1 [ mm ] : 27.30
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 12.70, O.D.2 [ mm ] : 8.80, L.1 [ mm ] : 27.30
Gjetur nga AS-PL UD50436SRS
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 15.00, L.1 [ mm ] : 28.00
Gjetur nga AS-PL UD44395SRS
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 6.60 , O.D.1 [ mm ] : 10.00 , H.1 [ mm ] : 15.10
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
H.1 [ mm ] : 8.00, W.1 [ mm ] : 13.70
Gjetur nga AS-PL UD43360SRS
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 13.60, H.1 [ mm ] : 8.80