Elementë për riparimin e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 69.67, Diametri i brendshëm [ mm ] : 46.75, H. [ mm ] : 37.90, No. of teeth [ mm ] : 37
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 74.00, Diametri i brendshëm [ mm ] : 52.50, H. [ mm ] : 40.50, No. of teeth [ mm ] : 42
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 86.00, Diametri i brendshëm [ mm ] : 52.00, H. [ mm ] : 14.25, No. of teeth [ mm ] : 42
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 69.50, Diametri i brendshëm [ mm ] : 18.00, H. [ mm ] : 28.20
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 69.20, Diametri i brendshëm [ mm ] : 46.75, H. [ mm ] : 28.80, No. of teeth [ mm ] : 37
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 73.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 53.00, H. [ mm ] : 33.60, No. of teeth [ mm ] : 42
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 70.00, Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.90, H. [ mm ] : 25.20
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 69.65, Diametri i brendshëm [ mm ] : 46.90, H. [ mm ] : 32.00, No. of teeth [ mm ] : 37
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 69.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 44.65, H. [ mm ] : 28.70, No. of teeth [ mm ] : 36