1 Elemente për riparimin e makinave të rrymës së vazhduar

Gjetur nga CARGO 191513
Kategori: Dado të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 5.10, dc. [ mm ] : 16.00, s.1 [ mm ] : 13
Gjetur nga CARGO 132659
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Gjetur nga CARGO 132659
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Gjetur nga CARGO 132659
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Gjetur nga CARGO 135399
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 31.00, O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 3.50
Gjetur nga CARGO 135399
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 31.00, O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 3.50
Gjetur nga CARGO 135399
Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 31.00, O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 3.50
Gjetur nga BOSCH 1000505010
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.1 [ mm ] : 21.10, O.1 [ mm ] : 46.10
Gjetur nga BOSCH 1000520034
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 28.00, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 19.80, O.1 [ mm ] : 43.00, H.1 [ mm ] : 19.80, O.1 [ mm ] : 43.00
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 25.00, I.D.1 [ mm ] : 25.20 , O.D.1 [ mm ] : 38.00 , O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 9.40 , O.1 [ mm ] : 42.20, H.1 [ mm ] : 9.60, O.1 [ mm ] : 42.20, L.1 [ mm ] : 51.00