On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Elemente për riparimin e përcjellësve të makinave të rrymës së vazhduar

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 13, Boshte [ mm ] : 12.5, O.D. 2 [ mm ] : 40.50, Gjatësi [ mm ] : 15.20, Rrotullim : ACW
Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 35.30, O.D. [ mm ] : 48.00, H. [ mm ] : 13.00
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 37.80, O.D. [ mm ] : 53.70, H. [ mm ] : 13.40
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 35.50, O.D. [ mm ] : 48.90, H. [ mm ] : 14.00
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 35.40, O.D. [ mm ] : 50.90, H. [ mm ] : 14.30
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 44.00, O.D. [ mm ] : 62.00, H. [ mm ] : 15.30