Elemente për riparimin e vidhave xhunto të makinave të rrymës së vazhduar

Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
L. [ mm ] : 108.60
Kategori: Vidhat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 43.00, d. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 17.30
Kategori: Vidhat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 60.30, d. [ mm ] : M8x1.25, O.D. [ mm ] : 12.70, Thread L. [ mm ] : 15.50, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : T40
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.00, O.D.1 [ mm ] : 23.00, H.1 [ mm ] : 25.00, H.1 [ mm ] : 20.00, W. [ mm ] : 19.00
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 7.20, H.1 [ mm ] : 29.00, W. [ mm ] : 22.90, I [ mm ] : 20.00