Elementët për riparimin e makinave të rrymës së alternuar

Kategori: Bllokada e kushinetave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Valeo
I.D [ mm ] : 37.00, Diametri i brendshëm [ mm ] : 37.00, O.D [ mm ] : 52.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 52.00, H. [ mm ] : 1.50, T. [ mm ] : 1.50
Kategori: Bllokada e kushinetave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Magneti Marelli
Diametri i brendshëm [ mm ] : 27.80, I.D [ mm ] : 27.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 56.00, O.D [ mm ] : 48.80, T. [ mm ] : 2.00, T. 2 [ mm ] : 6.70, W. [ mm ] : 33.50
Kategori: Ventilatorët e makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, I.D [ mm ] : 18.00, O.D. [ mm ] : 135.10, H.1 [ mm ] : 24.00, O.D. 1 [ mm ] : 98.00, Łopatki [ szt ] : 13, O.D. 2 [ mm ] : 98.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 68.70, Gjerësi [ mm ] : 23.00, L. 2 [ mm ] : 13.00, L. 3 [ mm ] : 14.00, Numri i kanaleve [ qty ] : 1
Kategori: Gomina e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 18.00, O.D [ mm ] : 24.00, T. [ mm ] : 2.00
Kategori: Vidhat e bllokadës së kushinetës së makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.50, Thread L. 1 [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Kategori: Vidhat e bllokadës së kushinetës së makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 23.80, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.50, Thread L. 1 [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Kategori: Vidhat e bllokadës së kushinetës së makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.50, Thread L. 1 [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Kategori: Bokollat e mbërthimit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 9.60, O.D [ mm ] : 14.80, H. 1 [ mm ] : 19.75
Kategori: Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 11.30, I.D. 2 [ mm ] : 4.20, O.D [ mm ] : 13.40, O.D. 2 [ mm ] : 5.85, L. [ mm ] : 11.10
Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 19.80, O.D. [ mm ] : 6.60, Thread L. 1 [ mm ] : 11.10, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : T15