On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 40.00, d. [ mm ] : 1/2''-26, Thread L. [ mm ] : 18.00
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 23.80
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 55.40, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 23.00
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 21.10
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 58.90, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 18.80
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 12.70, O.D. 1 [ mm ] : 9.50 , L. [ mm ] : 59.10
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 14.10 , O.D. [ mm ] : 10.00
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 27.70
Kategori: Elementet rrëshqitëse të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: