Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
  I.D. [ mm ] : 8.90, O.D. [ mm ] : 10.95, T. [ mm ] : 0.70
  Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
  I.D. [ mm ] : 8.90, O.D. [ mm ] : 10.95, T. [ mm ] : 0.70
  Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
  I.D. [ mm ] : 8.90, O.D. [ mm ] : 10.95, T. [ mm ] : 0.70
  Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
  O.D. [ mm ] : 39.50, T. [ mm ] : 1.50
  Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D. [ mm ] : 14.90 , O.D. [ mm ] : 16.90 , T. [ mm ] : 1.00
  Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D. [ mm ] : 13.30 , O.D. [ mm ] : 16.00 , T. [ mm ] : 1.00
  Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D. [ mm ] : 52.80, O.D. [ mm ] : 62.00, T. [ mm ] : 1.10
  Kategori: Fermot e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: