Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 51.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 51.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 51.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 9.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 32.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 32.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 32.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Kategori: Fllanxhë e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 50.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 55.50, H.1 [ mm ] : 0.50, W. [ mm ] : 70.00