Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, Gjatësi [ mm ] : 127
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, Gjatësi [ mm ] : 127
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, Boshte [ mm ] : 13.50, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 45.00, Gjatësi [ mm ] : 98.40, Rrotullim : ACW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, Boshte [ mm ] : 13.50, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 50.70, Gjatësi [ mm ] : 98.00, Rrotullim : ACW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 72.70, Gjatësi [ mm ] : 127.60, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, Boshte [ mm ] : 13.60, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 50.20, Gjatësi [ mm ] : 90.60, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 19, Numri i prestarëve [ qty ] : 7, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 20.90, O.D. 2 [ mm ] : 72.50, Gjatësi [ mm ] : 130.00, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 41, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 52.90, Gjatësi [ mm ] : 50.00
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
Numri i prestarëve [ qty ] : 5, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 55.30, Gjatësi [ mm ] : 91.50, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
Numri i prestarëve [ qty ] : 5, Boshte [ mm ] : 24.9, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 18.9, Gjatësi [ mm ] : 135