Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve : 9, Numri i prestarëve : 10, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 53.60, O.D. 2 [ mm ] : 29.60, Boshte [ mm ] : 12.00, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 69.70, L.2 [ mm ] : 25.90
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve : 7, Gjatësi [ mm ] : 127
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve : 7, Gjatësi [ mm ] : 127
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve : 16, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 45.00, Boshte [ mm ] : 13.50, Rrotullim : ACW, Gjatësi [ mm ] : 98.40
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve : 16, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 50.70, Boshte [ mm ] : 13.50, Rrotullim : ACW, Gjatësi [ mm ] : 98.00
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve : 7, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 72.70, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 127.60
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve : 16, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 50.20, Boshte [ mm ] : 13.60, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 90.60
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 20.90, O.D. 2 [ mm ] : 72.50, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 130.00
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Numri i dhëmbëve : 41, Gjatësi [ mm ] : 50.00, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 52.90
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
Numri i prestarëve : 5, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 55.30, Rrotullim : CW, Gjatësi [ mm ] : 91.50