Gjetur nga DAF 1679152
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 19, Numri i prestarëve [ qty ] : 7, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 72.00, O.D.2 [ mm ] : 20.80, Gjatësi [ mm ] : 128.70, Rrotullim : CW
Gjetur nga BOSCH 1006210271
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, Boshte [ mm ] : 13.50, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 45.00, Gjatësi [ mm ] : 98.40, Rrotullim : ACW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, Boshte [ mm ] : 13.50, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 50.70, Gjatësi [ mm ] : 98.00, Rrotullim : ACW
Gjetur nga AS-PL UD02906SD
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 72.70, Gjatësi [ mm ] : 127.60, Rrotullim : CW
Gjetur nga BOSCH 1006210258
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, Boshte [ mm ] : 13.60, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 50.20, Gjatësi [ mm ] : 90.60, Rrotullim : CW
Gjetur nga BOSCH 0399D53002
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 19, Numri i prestarëve [ qty ] : 7, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 20.90, O.D.2 [ mm ] : 72.50, Gjatësi [ mm ] : 130.00, Rrotullim : CW
Gjetur nga OPEL 1203150
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 41, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 52.90, Gjatësi [ mm ] : 50.00
Gjetur nga ZEN 1200
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 41, Numri i prestarëve [ qty ] : 10, Boshte [ mm ] : 12.00, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 53.00, Gjatësi [ mm ] : 50.00, Rrotullim : CW
Gjetur nga POWERMAX 1010522
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
Numri i prestarëve [ qty ] : 5, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 55.30, Gjatësi [ mm ] : 91.50, Rrotullim : CW
Gjetur nga POWERMAX 1119625
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 26, Numri i prestarëve [ qty ] : 6, Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] : 67.50, O.D.2 [ mm ] : 18.80, Gjatësi [ mm ] : 134.00, Rrotullim : CW