Furçat e makinave të rrymës së vazhduar

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, lartësi [ mm ] : 23.20, Gjerësi [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 49.40, Grubość. [ mm ] : 8.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, lartësi [ mm ] : 23.40, Gjerësi [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 41.00, Grubość. [ mm ] : 8.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 25.00, Gjerësi [ mm ] : 15.90, L.1 [ mm ] : 29.70, Grubość. [ mm ] : 9.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 27.20, Gjerësi [ mm ] : 35.90, L.1 [ mm ] : 51.00, Grubość. [ mm ] : 12
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 24.90, L.1 [ mm ] : 55.60, Grubość. [ mm ] : 10.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 15.50, Gjerësi [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 53.70, L.2 [ mm ] : 42.70, Grubość. [ mm ] : 8.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 16.40, Gjerësi [ mm ] : 15.60, L.1 [ mm ] : 44.00, Grubość. [ mm ] : 9.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 15.40, Gjerësi [ mm ] : 15.80, L.1 [ mm ] : 47.00, Grubość. [ mm ] : 9.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 16.50, Gjerësi [ mm ] : 15.60, L.1 [ mm ] : 45.20, Grubość. [ mm ] : 9.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
lartësi [ mm ] : 14.90, Gjerësi [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 28.00, Grubość. [ mm ] : 7.00