Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar

Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
G. [ mm ] : 12.40, O.D [ mm ] : 124.20, H. [ mm ] : 36.40, I.D [ [mm] ] : 22.10
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 12.30, G. [ mm ] : 5.10, O.D [ mm ] : 67.00, I.D [ [mm] ] : 35.20
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
H. [ mm ] : 19.00, G. [ mm ] : 4.70, O.D [ mm ] : 71.00, H.1 [ mm ] : 13.00, O.1 [ mm ] : 61.70
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
O.D [ mm ] : 64.00, Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
O.D [ mm ] : 64.00, Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
O.D [ mm ] : 64.00, Matching Brush set: : PSX169-170