On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar

Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 22.00, O.D [ mm ] : 181.00, H.1 [ mm ] : 129.70, H.2 [ mm ] : 36.70, L.1 [ mm ] : 195.00, G. [ mm ] : 12.70
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 22.10, O.D [ mm ] : 179.60, H.1 [ mm ] : 68.40, H.2 [ mm ] : 36.50, G. [ mm ] : 12.40
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 35.20, O.D [ mm ] : 67.00, H.1 [ mm ] : 12.30, G. [ mm ] : 5.10
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D [ mm ] : 8.00, O.D [ mm ] : 71.00, O.D [ mm ] : 71.00, H.1 [ mm ] : 23.10, H.1 [ mm ] : 13.00, H.2 [ mm ] : 13.00, O.1 [ mm ] : 61.70, G. [ mm ] : 4.70, Matching Brush set: : UD45568SB, G. [ mm ] : 4.70
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D [ mm ] : 5.80, O.D [ mm ] : 84.70, H.1 [ mm ] : 27.60, G. [ mm ] : 6.60, Matching Brush set: : PSX166-167 , Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D [ mm ] : 6.80, O.D [ mm ] : 64.00, O.D [ mm ] : 82.20, H.1 [ mm ] : 40.50, H.2 [ mm ] : 17.30, G. [ mm ] : 6.20, Matching Brush set: : PSX169-170 szt. , Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D [ mm ] : 6.00, O.D [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 29.30, H.2 [ mm ] : 15.80, G. [ mm ] : 6.70, Matching Brush set: : PSX169-170, Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D [ mm ] : 36.70, O.D [ mm ] : 82.10, O.D [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 25.70, H.2 [ mm ] : 20.50, G. [ mm ] : 6.50, Matching Brush set: : PSX169-170, Matching Brush set: : PSX169-170
Kategori: Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D [ mm ] : 6.70, O.D [ mm ] : 82.30, O.D [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 40.00, H.2 [ mm ] : 20.50, G. [ mm ] : 7.30, Matching Brush set: : PSX166-167 , Matching Brush set: : PSX169-170