On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 23.00, O.D [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 25.00, H.2 [ mm ] : 17.10, G. [ mm ] : 10.30, Matching Brush set: : BSX76
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 23.00, O.D [ mm ] : 86.25, H.1 [ mm ] : 34.00, H.2 [ mm ] : 26.30, G. [ mm ] : 8.20, Matching Brush set: : SB9027
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 23.00, O.D [ mm ] : 96.90, H.1 [ mm ] : 33.00, H.2 [ mm ] : 25.20, G. [ mm ] : 8.20
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 23.00, O.D [ mm ] : 96.80, H.1 [ mm ] : 34.00, H.2 [ mm ] : 26.00, G. [ mm ] : 10.50, Matching Brush set: : UD43886SB
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 23.20, O.D [ mm ] : 86.80, H.1 [ mm ] : 33.50, H.2 [ mm ] : 25.50, G. [ mm ] : 10.00, Matching Brush set: : UD43526SB
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 23.10, O.D [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 24.70, H.2 [ mm ] : 17.00, G. [ mm ] : 16.70, Matching Brush set: : BSX139
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 23.00, O.D [ mm ] : 97.00, H.1 [ mm ] : 24.00, H.2 [ mm ] : 16.30, G. [ mm ] : 9.30, Matching Brush set: : BSX139
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D [ mm ] : 37.70, O.D [ mm ] : 90.40, H.1 [ mm ] : 22.40, H.2 [ mm ] : 16.60, G. [ mm ] : 7.00, Matching Brush set: : BSX140
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D [ mm ] : 82.70, Matching Brush set: : BSX149
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D [ mm ] : 67.60, Matching Brush set: : BSX159-1604