Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
T. [ mm ] : 1.50, I.D. [ mm ] : 30.00, O.D. [ mm ] : 36.00
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
T. [ mm ] : 3.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 51.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 45.80
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 21.30, H. [ mm ] : 15.20, O.D. [ mm ] : 27.20
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 11.90, W. [ mm ] : 24.30
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 23.10, H. [ mm ] : 11.50, W. [ mm ] : 24.10
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 20.50, H. [ mm ] : 34.20, W. [ mm ] : 30.50
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 21.85, H. 1 [ mm ] : 10.60, H. [ mm ] : 18.60, W. [ mm ] : 26.23
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 23.30, H. [ mm ] : 18.40, W. [ mm ] : 24.30
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 28.50, H. [ mm ] : 36.60, W. [ mm ] : 25.00