Gjetur nga WOODAUTO EC49516
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 36.00, T.1 [ mm ] : 1.50
Gjetur nga AS-PL UD40259SRS
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 21.30, O.D.1 [ mm ] : 27.20, H.1 [ mm ] : 15.20
Gjetur nga WOODAUTO EC49287
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Gjetur nga BOSCH 1000500091
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.00, O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 2.40
Gjetur nga AS-PL UD40298SRS
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 34.30, O.D.1 [ mm ] : 41.30, T.1 [ mm ] : 2.40
Gjetur nga AS-PL UD40297SRS
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.30, O.D.1 [ mm ] : 17.70, T.1 [ mm ] : 7.00
Gjetur nga AS-PL UD42951SRS
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 56.50, O.D.1 [ mm ] : 60.30, H.1 [ mm ] : 14.40