Guarnicionë, zimmering dhe oring

Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 35.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 37.75, H. [ mm ] : 50.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 35.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 37.75, H. [ mm ] : 50.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 35.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 37.75, H. [ mm ] : 50.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 35.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 37.75, H. [ mm ] : 50.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 40.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 43.00, H. [ mm ] : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 40.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 43.00, H. [ mm ] : 16.50
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 40.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 43.00, H. [ mm ] : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 40.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 43.00, H. [ mm ] : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 40.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 42.70, H. [ mm ] : 16.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 32.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 35.00, H. [ mm ] : 18.80