Guarnicionë, zimmering dhe oring

Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.1 [ mm ] : 8.00, H.2 [ mm ] : 9.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm [ mm ] : 11.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, H. [ mm ] : 7.50
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 11.00, O.D.1 [ mm ] : 28.20, H.1 [ mm ] : 8.2
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.00, O.D.1 [ mm ] : 30.10, H.1 [ mm ] : 8.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.00, O.D.1 [ mm ] : 32.30, H.1 [ mm ] : 8.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 8.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 8.50
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 8.80
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.40, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 9.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 37.00, O.D.2 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 7.70