Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar

Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 18.10, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 16.10, L.1 [ mm ] : 94.30
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 14.40, H.1 [ mm ] : 16.20
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 27.50, H.1 [ mm ] : 16.20
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: