Indukt me boshtin e ingranazheve e makinës të rrymës së vazhduar

    Kategori: Indukt me boshtin e ingranazheve e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
    O.D. Drive [ mm ] : 23.60
    Kategori: Indukt me boshtin e ingranazheve e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
    O.D. Drive [ mm ] : 23.00
    Kategori: Indukt me boshtin e ingranazheve e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: