Ingranazhe të rotorëve të makinave të rrymës së vazhduar

  Kategori: Ingranazhe të rotorëve të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
  Diametri i rotorës [ mm ] : 20.20, H.1 [ mm ] : 34.00, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve [ qty ] : 15
  Kategori: Ingranazhe të rotorëve të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i brendshëm [ mm ] : 9.80 , Diametri i jashtëm [ mm ] : 20.10 , H. [ mm ] : 13.90, No. of teeth [ qty ] : 14, Splines [ qty ] : 19
  Kategori: Ingranazhe të rotorëve të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 10.10 , Diametri i rotorës [ mm ] : 19.70 , H.1 [ mm ] : 11.30 , H.2 [ mm ] : 10.00, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve [ qty ] : 11, Splines [ qty ] : 18
  Kategori: Ingranazhe të rotorëve të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: