Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 9.95, Diametri i jashtëm [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 10.50, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 10.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 18.96, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 10.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 18.90, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 10.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 18.90, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.04, Diametri i jashtëm [ mm ] : 24.40, H. [ mm ] : 14.90, No. of teeth [ qty ] : 15
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 6.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 19.20, H. [ mm ] : 9.25, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 5.70, Diametri i jashtëm [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 5.70, Diametri i jashtëm [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 5.70, Diametri i jashtëm [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 6.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 19.50, H. [ mm ] : 11.00, No. of teeth [ qty ] : 18