On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 57.30, Diametri i jashtëm [ mm ] : 61.40, T. [ mm ] : 2.00
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 57.30, Diametri i jashtëm [ mm ] : 61.40, T. [ mm ] : 2.00
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 57.30, Diametri i jashtëm [ mm ] : 61.40, T. [ mm ] : 2.00
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
Diametri i brendshëm [ mm ] : 45.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 51.30, T. [ mm ] : 3.00
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T. [ mm ] : 3.00
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 34.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 38.90, T. [ mm ] : 1.55
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 9.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 14.60, H. [ mm ] : 2.50
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 51.60, I.D. 1 [ mm ] : 43.50 , Diametri i jashtëm [ mm ] : 71.60 , O.D. 1 [ mm ] : 62.10 , L. [ mm ] : 71.70 , T. [ mm ] : 2.70
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
W. [ mm ] : 64.20 , L. [ mm ] : 63.40 , T. [ mm ] : 2.90
Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.60 , Diametri i jashtëm [ mm ] : 20.50 , T. [ mm ] : 1.60