Gjetur nga CARGO 132879
  Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T.1 [ mm ] : 3.00
  Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i brendshëm [ mm ] : 34.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 38.90, T.1 [ mm ] : 1.55
  Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i brendshëm [ mm ] : 9.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 14.60, H.1 [ mm ] : 2.50
  Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  W. [ mm ] : 64.20 , L. [ mm ] : 63.40 , T.1 [ mm ] : 2.90
  Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i brendshëm [ mm ] : 45.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 50.50, T.1 [ mm ] : 0.50
  Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i brendshëm [ mm ] : 32.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 48.00, T.1 [ mm ] : 1.45
  Kategori: Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i brendshëm [ mm ] : 23.00, W. [ mm ] : 40.80, L. [ mm ] : 63.20, T.1 [ mm ] : 1.40