Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Ika
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 31.00, O.D.1 [ mm ] : 61.00, T.1 [ mm ] : 0.90
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 11.00, O.D.1 [ mm ] : 13.50, H.2 [ mm ] : 22.70
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
W.1 [ mm ] : 4.60, W.2 [ mm ] : 8.80, L.2 [ mm ] : 10.70, T.1 [ mm ] : 1.65
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 32.50, O.D.1 [ mm ] : 61.05, T.1 [ mm ] : 1.10
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 3.90, O.D.1 [ mm ] : 10.00, O.D.2 [ mm ] : 6.00, H.2 [ mm ] : 7.30
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 3.90, O.D.1 [ mm ] : 10.00, O.D.2 [ mm ] : 6.00, H.2 [ mm ] : 7.30
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 3.90 , O.D.1 [ mm ] : 10.00 , O.D.2 [ mm ] : 6.00 , H.2 [ mm ] : 7.30
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 3.00, H.1 [ mm ] : 31.50, W.1 [ mm ] : 19.70, T.1 [ mm ] : 8.00
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 3.00, H.1 [ mm ] : 31.50, W.1 [ mm ] : 19.70, T.1 [ mm ] : 8.00