Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  Thread L. [ mm ] : 18.30 , L. [ mm ] : 100.20 , W. [ mm ] : 20.00, Thread [ mm ] : M8x1.25 , W. [ mm ] : 20.00 , L. [ mm ] : 100.20
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  O.D. [ mm ] : 14.00, L. [ mm ] : 29.00, Thread [ mm ] : M5 x 0.80
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  O.D. [ mm ] : 12.30, L. [ mm ] : 29.00, O.D. 1 [ mm ] : 17.50, Thread [ mm ] : M5x0.8
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  L. [ mm ] : 39.80, T. [ mm ] : 37.00, W. [ mm ] : 20.00
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  O.D. [ mm ] : 12.50, H. [ mm ] : 27.50, L. [ mm ] : 32.20
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  O.D. [ mm ] : 28.30 , I.D. 1 [ mm ] : 5.20, I.D. [ mm ] : 6.50 , L. [ mm ] : 38.10 , T. [ mm ] : 1.60
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Thread L. [ mm ] : 14.50 , H. [ mm ] : 30.80 , L. [ mm ] : 88.10 , Thread [ mm ] : M8x1.25
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  O.D. [ mm ] : 13.00 , Thread [ mm ] : M4x0.7 , L. [ mm ] : 31.10
  Kategori: Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Thread [ mm ] : M13x13G, Thread L. [ mm ] : 41.20, L. [ mm ] : 164.80