On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
O.D. [ mm ] : 58.00, H. [ mm ] : 19.20 , L. [ mm ] : 90.20
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 21.30, O.D. [ mm ] : 27.20, H. [ mm ] : 15.20
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 40.00, H. [ mm ] : 14.80, L. [ mm ] : 64.00
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
I.D. [ mm ] : 15.00, O.D. [ mm ] : 16.50, H. [ mm ] : 5.50
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 22.30, O.D. [ mm ] : 24.50, H. [ mm ] : 16.50
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Magneti Marelli
O.D. [ mm ] : 33.00, H. [ mm ] : 6.80, O.1 [ mm ] : 40.60
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: