Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 27.20, H. [ mm ] : 15.20, I.D. [ mm ] : 21.30
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 40.00, H. [ mm ] : 14.80, W. [ mm ] : 53.00, L. [ mm ] : 64.00
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
O.D. [ mm ] : 16.50, H. [ mm ] : 5.50, I.D. [ mm ] : 15.00
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 24.50, H. [ mm ] : 16.50, I.D. [ mm ] : 22.30
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Magneti Marelli
O.D. [ mm ] : 33.00, T. [ mm ] : 6.80, O.1 [ mm ] : 40.60
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 28.00, H. [ mm ] : 14.10, L. [ mm ] : 50.00
Kategori: Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 28.30, H. [ mm ] : 19.50, O.D. 1 [ mm ] : 13.10, I.D. [ mm ] : 18.30, L. [ mm ] : 54..10