On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Mitsubishi
I.D [ mm ] : 14.70, O.D [ mm ] : 27.40, O.D. [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 24.60
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Ford
H.1 [ mm ] : 17.00, W. [ mm ] : 24.00, L. [ mm ] : 38.30
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Ford
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D [ mm ] : 15.70, O.D. [ mm ] : 41.70, W. [ mm ] : 10.40
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
H.1 [ mm ] : 22.00, L. [ mm ] : 53.40
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D [ mm ] : 19.50, O.D [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 5.40
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
W. [ mm ] : 27.20 , L. [ mm ] : 33.00
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
W. [ mm ] : 27.40 , L. [ mm ] : 39.30
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D [ mm ] : 18.20, O.D [ mm ] : 19.80, H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 17.70, L. [ mm ] : 23.00
Kategori: Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D [ mm ] : 15.40, H.1 [ mm ] : 3.80