Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 37.80, H. [ mm ] : 13.40, O.D. [ mm ] : 53.70
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 35.50, H. [ mm ] : 14.00, O.D. [ mm ] : 48.90
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 35.40, H. [ mm ] : 14.30, O.D. [ mm ] : 50.90
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 44.00, H. [ mm ] : 15.30, O.D. [ mm ] : 62.00
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 40.40, H. [ mm ] : 13.40, O.D. [ mm ] : 58.00
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 53.00, H. [ mm ] : 14.40, O.D. [ mm ] : 72.80
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 44.00, H. [ mm ] : 15.20, O.D. [ mm ] : 62.00
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 3.60, O.D. [ mm ] : 24.30
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 3.60, O.D. [ mm ] : 24.30
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 3.60, O.D. [ mm ] : 24.30