Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar

Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
L.1 [ mm ] : 19.50
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Lucas
O.D.1 [ mm ] : 57.20, H.1 [ mm ] : 34.80, Splines [ szt ] : 18
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.10 , O.D.1 [ mm ] : 13.50 , H.1 [ mm ] : 13.10
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 15.90 , O.D.1 [ mm ] : 19.80 , H.1 [ mm ] : 14.70
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.00 , O.D.1 [ mm ] : 9.90, H.1 [ mm ] : 10.60