Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 11.30, O.D.1 [ mm ] : 21.00, H. [ mm ] : 13.90
  Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 16.60, O.D.1 [ mm ] : 29.00, H. [ mm ] : 16.60
  Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 21.00, H. [ mm ] : 11.10
  Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: