Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    I.D. 1 [ mm ] : 11.30, O.D. 1 [ mm ] : 21.00, H. [ mm ] : 13.90
    Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: