Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Universal
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Universal
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Universal
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 9.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 9.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 9.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 7.00, H.1 [ mm ] : 12.00