Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 4.80, L.1 [ mm ] : 45.00
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 4.90, L.1 [ mm ] : 19.70
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: