Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar

Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 8.50, L.1 [ mm ] : 98.00
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L.1 [ mm ] : 81.80
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 34.80 , O.D.1 [ mm ] : 55.80 , L.1 [ mm ] : 58.50