Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar

Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 8.50, L. [ mm ] : 98.00
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 81.80
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D. [ mm ] : 34.80 , O.D. [ mm ] : 55.80 , L. [ mm ] : 58.50
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 79.20
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 65.90
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: