Gjetur nga AS-PL UD41315SP
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 55.10, Thread. [ mm ] : M10x1.5, Thread L. [ mm ] : 42.00
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 28.00, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 25.00
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 28.00, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 25.00
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 28.00, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 25.00
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 41.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 32.30
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 41.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 32.30
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
L. [ mm ] : 41.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 32.30